Profil

Eva Hansen født 1942. Cand. psyk. fra Københavns Universitet 1979. Klinisk psykolog 1984. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i børnepsykologi og psykotraumatologi på videreuddannelsesniveau godkendt af Dansk Psykolog Forening. 4-årig uddannelse i somatisk psykoterapi.

Arbejdet i kommuner, amt, psykiatrisk hospital, asylcenter under Røde Kors, Statsamt og Statsforvaltning. Projektleder for tværfagligt samarbejder kommunalt og statslig regi, kriseteam, børn udsat for vold.

Siden 2000 været deltidspraktiserende psykolog. 2009 fuldtidspraktiserende psykolog.

Klinisk Psykolog

Cand. Psyk. Aut.
Specialist og supervisor i
Psykotraumatologi
og børnepsykologi

Klinik i Nexø
Købmagergade 1E
3730 Nexø

Telefon: 56 49 17 01
Mobil: 22 11 68 45
E-mail: post@evahansen.dk

logo

Medlem af Dansk
Psykolog Forening